Nhạc Trẻ
Đánh Mất Anh Dương Thuỳ Linh
Crush Dương Thuỳ Linh
Chỉ Có Anh Mới Biết Dương Thuỳ Linh
Anh Ơi anh Cam
Lỡ Mai Rời Xa Dương Thuỳ Linh
Cưới Thôi Masew - B Ray
Angel MC Wiz
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Confession Sony Tran
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10