Nhạc Trẻ

Trộm Tâm Gemini Band
Trở Về Cố Hương KaiSoul - Julian.K
Sao Đâu... Tết Ở Nhà Hồng Dương - TanmaiK
Cao Ốc 20 Nhiều ca sĩ
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Quên Em Đi Twinkly Tus - Droppy
Tôi ITễu
Nếu Phải Xa Nhau Hồ Hưng Dũng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10