Nhạc Trẻ

Đừng Đổ Lỗi Bọn Trẻ Hoàng Yến Chibi - B Ray
Đóa Hoa Nở Dưới Tàn Cây Đinh Ứng Phi Trường
EVERYTIME Woozy - BVC
Bên Nhau Không Còn Cảm Giác Trương Khải Minh - Trần Gia Lương
Cưới Thôi Masew - B Ray
Đế Vương Đình Dũng
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Em Sẽ Là Cô Dâu Hoàng Bảo Nam
Cần gì hơn JustaTee - Tiên Tiên
Lang Thang Rhymastic
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10