Nhạc Trẻ

Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Hết Duyên Tình Tan Beat Châu Khải Phong - Phaos
Put Your Hands Up Cường Seven
Tổn Thương Lâm Chấn Kiệt
Anh Cần Em (I Need You) Châu Khải Phong - Khang Việt
Hồng Nhan Nhất Vũ
Tình Oán Than Micae Lê Hùng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10