Nhạc Trẻ

Điều Chưa Nói Kruel - Bảo Trân
Tướng Phu Thê (Beat) Hoàng Ngọc Hà
Teleport Nhiều Ca Sĩ - Khoa Wzzzy
Cheat Chat Charles Huỳnh - Kim Chi Sun
Dance With The Devil DABEE - NORLAN
Nước Mắt Em C Major - Oyster
Đơn Côi Bảo Khanh
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

07
Cà Phê

Min.

08
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11