Nhạc Trẻ
Thê Lương Phúc Chinh
Im Lặng Mệt Tim Vân Quỳnh - Dickson
Lỡ Mất Rồi Hoàng Anh Duy
Tôi Ngàn Năm Đợi Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Níu Duyên Lê Bảo Bình
Lời Yêu MICKEY - LIM
Cưới Thôi Masew - B Ray
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Tôi Và Em Pink Frog
Khóc Cùng Em Cao Minh Quân
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10