Nhạc Trẻ
Thà Rằng Chia Tay Quang Vinh - Phạm Quỳnh Anh
Gặp Em Đúng Lúc Lâm Chấn Kiệt
Trai Thẳng Tây Giang - Quang Cường
Còn lại gì cho ta Kasim Hoàng Vũ
Tell Me Why Tóc Tiên
Hợp tan do trời Lương Gia Huy
Đế Vương Đình Dũng
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Gone Fliedkid
Cưới Thôi Masew - B Ray
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10