Nhạc Trẻ

Ép Duyên Nam Anh - Yuni Boo
Xa Vắng Đàm Vĩnh Hưng
Talk On The Phone Tín - Pimic
Zấk Mer Hải Đăng Doo
Vì Ngày Đó Phạm Khánh Hưng
MAX Ricky Star - Xesi
Thương Thầm Ricky Star - Nguyễn Khoa
Đế Vương Đình Dũng
Người Ta Đâu Thương Em Anh Tú (The Voice) - Lyly
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10