Nhạc Trẻ
Là Do Em Xui Thôi Nhiều ca sĩ
Kiếp Công Nhân Chí Thành Danh
Hẹn Nhau Nơi Ấy Yanbi - Hà Trung
Xinh Xinh Hà Anh Tuấn
Đàn Ông Không Nói Karik - Phan Mạnh Quỳnh
Lặng Yên Nguyễn Đình Chương
Future Thomasss
Nhạt Phan Mạnh Quỳnh
BLUE BadBz
Đế Vương Đình Dũng
Cưới Thôi Masew - B Ray
Fall In Love Beat MC Wiz - YoungB
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10