Nhạc Trẻ
Trước Sau Như Một Beat Nhóm Huyền Thoại
STAY Nhiều Ca Sĩ - Thỏ Á Sầu
Hỡi Người Tình Đàm Vĩnh Hưng
Mai Em Theo Chồng HamLet Trương
Tết Sum Vầy Phương Mỹ Chi - Tamke
Ước Mơ Của Mẹ Văn Mai Hương
Sét Đánh Vào Tim Ngô Chí Cường
Sao Lại Nhắn Nhầm Máy Anh Vĩnh Thuyên Kim - Lâm Chấn Huy
Thùng Thình Kao - Kim
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

06
Thê Lương

Phúc Chinh

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
Đế Vương

Đình Dũng

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09