Nhạc Việt
Mâu Thuẫn (Live) Bùi Lan Hương
Yêu Bất Chấp Tuyết Vân Hà - Hoàng Anh Lê (Hot Boy Xăm Trổ)
Sự Sống Đang cập nhật
Ngày Chung Đôi Nhiều ca sĩ
Ngày Vui Qua Mau Nguyễn Đức Quang
Vẫy Tay Chào Dương Sang
Tình Vỗ Cánh Bay Đan Trường
Yêu nhau sao không nói Trần Hồng Kiệt
Làm Sao Anh Quên Nhật Tinh Anh
Niệm Phật Hoàng Đăng Khoa
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10