Nhạc Trẻ

Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Xa Anh Đặng Thái Bình
Một Mình Có Buồn Không Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng
Cưới Thôi Masew - B Ray
Chắp Vá Hương Ly
Say It Beat Nhiều ca sĩ
Confession Sony Tran
when its time Nhiều Ca Sĩ - KayC
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10