Nhạc Trẻ
Lỡ Beat Phạm Đình Thái Ngân
Umakeme Nhiều ca sĩ
Tay Anh Khánh Lan
Chờ Beat Nguyễn Đình Dũng
Và Ngày Nào Đó Vũ Thảo My
Cao Ốc 20 Nhiều ca sĩ
CHAYS Nhiều Ca Sĩ - Luxuyen
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Cưới Thôi Masew - B Ray
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

10