Nhạc Trẻ
Tình Duyên Lỡ Hẹn 2 Nhiều Ca Sĩ - Lee Ken
Mambo Italiano Phạm Anh Thư
Tết Cho Mọi Nhà Phạm Quỳnh Anh - Nhiều Ca Sĩ
Sao Đâu... Tết Ở Nhà Hồng Dương - TanmaiK
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Nghỉ Đón Tết?! Nhiều ca sĩ
Trên Ô Cửa Máy Bay Phùng Khánh Linh
Trạm Khu Bị Động
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Xuân Hoan Ca Nhiều ca sĩ
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

10