Nhạc Trẻ
Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD
Tự Tình 2 Lâm Nguyên
Thật Ra Là Bách Neul
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
A.L.P.C. Andree Right Hand - JC Hưng
Măng
Thê Lương Phúc Chinh
Nếu Đã Là Định Mệnh (Ver. 2020) Hoàng Yến Chibi - Hoàng Luân
Ân Hận Zick Phạm
Tình Nhạt Phai 2 Chí Thành Danh
Hờn Ghen Hoàng Nghi Lâm - Chu Bin
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10