Nhạc Trẻ
Cưới Thôi Masew - B Ray
Đế Vương Đình Dũng
Tết Cho Mọi Nhà Phạm Quỳnh Anh - Nhiều Ca Sĩ
Cuộc Gọi Phan Mạnh Quỳnh
Đàn Ông Không Nói Karik - Phan Mạnh Quỳnh
Mah Babe Jazz T - Vũ Hoài Sơn
Say Goodbye Soobin Hoàng Sơn
Đưa Đôi Tay Đây Nhiều Ca Sĩ - Lê Vũ
Dream To Love Nhiều Ca Sĩ - Bitu
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10