Nhạc Trẻ

Cố Lên Sài Gòn Ưng Hoàng Phúc - Nhiều Ca Sĩ
Nắng The Cassette
Sẻ Chia Cùng Ai Hàn Trương - JungLy
Đế Vương Đình Dũng
Biết Em Lynk Nguyen
Hơn Tất Cả Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
Hương Tết Tây Giang
Từng Yêu Lê Thúy Chi
Fall In Love MC Wiz - YoungB
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10