Nhạc Việt

Ta Say Ta Bay Yuki Huy Nam
Tình Yêu Hoa Gió Trương Thế Vinh
Vẫy Tay Chào Dương Sang
Đêm Tạ Từ Lâm Chí Khanh
Cưới thôi Nhiều ca sĩ
Vào Hạ Nhiều ca sĩ
Đường Nào Vào Tim Em Bằng Cường - Phương Nghi
Destiny Ngoc Fami
Tình Anh Em Kinh Luân
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10