Nhạc Việt

Vụ án mã ngưu Đào Vũ Thanh
Luyến Lưu Saka Trương Tuyền - Đình Dũng
Thêm Một Lần đau Đông Thiên Đức
Kiss The Rain Mai Hoàng Anh
Gái quê Dương Ngọc Thái
Vậy Nhé Em Khắc Việt
Nobody Like You Phương Trinh Jolie
Và Khi Tôi Hát Nhiều Ca Sĩ - Trương Thảo Nhi
Phố Chiều Trần Ngọc Bảo
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10