Nhạc Trẻ

Trôi Gemini Band
Năm Ấy (Ballad) Lương Chấn Nam
Đừng Buông Tay Em Mai Phương - Nguyễn Đình Vũ
Dĩ Vãng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Mê Cung Tình Băng Tình
Chỉ Yêu Mình Em Beat Châu Khải Phong
Lời Từ Biệt Hà Anh Tuấn
Đến Cùng Tận Hà Anh Tuấn