Nhạc Trẻ

Em À Xám - Ngọc Dolil
Màu xanh Fm Band
Giận Chơi Thôi Trương Thế Vinh - Voi Biển Band
Em Đã Có Người Mới Tóc Tiên - Người cũ
Năm Mới Bình An Beat Trương Khải Minh
Cứ Dày Vò Nhau Thôi Phùng Tiểu Nhi
Dark World Thai Son
Nước Mắt Trong Mưa Phùng Tiểu Nhi
Lên Sài Gòn Sắm Tết Ngọc Kiều Oanh - Bùi Trung Đẳng
Ghen Cô Vy Nhiều ca sĩ
Năm Mới Bình An Trương Khải Minh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10