Nhạc Trẻ
Lẩu Mưa Phạm Nhật Bu
Tình Đơn Phương Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Chạm Làn Môi Em Andree - Hoàng Tôn
Đi Về Nhà JustaTee - Đen
Về Nhà An Trương
Về Nhà Hoàng Dũng
Một Mai Vân Du - Alva My
Em Có Quay Về La Hoàng Phúc
Gánh Mẹ Đàm Vĩnh Hưng
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

07
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Cà Phê

Min.

10
Từng yêu

Phan Duy Anh

12
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
Thanh Xuân

Da Lab

10