Nhạc Trẻ

Anh Nghe Nhiều Ca Sĩ - Tray D
Đừng Đổ Lỗi Bọn Trẻ Hoàng Yến Chibi - B Ray
Khi Tình Yêu Phai Nhòa Hoàng Thu Trang - Duy Hoang Phong
Khi Tình Yêu Phai Nhòa Beat Hoàng Thu Trang - Duy Hoang Phong
Thương Tôi Duy Hoang Phong
Tàn Niệm Mưa Duy Hoang Phong
FOMO Mr A
Trà Đá Nhiều ca sĩ
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10