Nhạc Trẻ

Tình Đầu Là Hoàng Phong - Yiu
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Đi Để Trở Về Mashup Phan Mạnh Quỳnh - Soobin Hoàng Sơn
Đón Xuân Mới Khưu Huy Vũ - DK Lâm
Cưới Thôi Masew - B Ray
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10