Nhạc Trẻ

Without You Vĩnh Hoàng - Billy 100
Một Ngày Hoàng Yến Chibi
Thiên Đường Cô Đơn Kiên Trịnh - Loli
Thương Anh B Ray - Trang Yue
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Không Yêu Ai Và Cứ Ế Ricky Star - Shin Hồng Vịnh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10