Nhạc Trẻ
Độ Ta Không Độ Nàng Fony Trung - Bảo Sơn
Thê Lương Phúc Chinh
Biết Khởi My
Chắp Vá Hương Ly
Và Em MEC Music Club
Tik Tắc S.Oliver - Vũ Hoài Sơn
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Yêu Đi 2 (Beat) Phương Trinh Jolie - Daniel Mastro
Anh Ổn Không Kiều Mini
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10