Nhạc Trẻ
Mai Đào Penguins - D Mex
Nơi Nào Có Em Lê Chí Trung
KHONG SAO 2 Tommy - Linhthebrat
Reeling Tommy - Dangrangto
CHÌM SÂU Nhiều Ca Sĩ - Tommy
Gliding In The Night Tommy - Linhthebrat
BABY COME ON! Tommy - WezDee
Nhật Ký Nhiều ca sĩ
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

10