Nhạc Trẻ

Duyên số cầm ca Vân Quang Long
Cứ Thế Chờ Trần Đức Hiểu
Say Zoky - Nghĩa Chấn
Tình Phai Dấu Bằng Cường
3000KM Sivan
Níu Duyên Lê Bảo Bình
SLOMO Tlinh - VY Jacko
Lối vắng Kasim Hoàng Vũ
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Thanh Xuân

Da Lab

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Cà Phê

Min.

06
Chào Việt Nam

Khánh Linh - M4U

09
Đế Vương

Đình Dũng

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

09
Cà Phê

Min.

10
Đế Vương

Đình Dũng

11