Nhạc Trẻ
Mùa Xuân Yêu Thương Đàm Vĩnh Hưng
Mashup Giận Lòng - Xa Em (Noo's Chill Night) Đông Nhi - Noo Phước Thịnh
Hai Nhân Vật Chính Anie Như Thùy
Du Xuân Hoàng Ái My
Toxic Love Nhiều Ca Sĩ - Kim Kunni
Nhà Mình Vui Tết Nhiều ca sĩ
Nguyệt Tâm Trung Quang
Kén Cá Chọn Anh Bích Phương
Tách Trà Thanh Xuân Văn Mai Hương
Mê Ly BigDaddy
Tết Đong Đầy 3 Nhiều Ca Sĩ - MiA
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10