Nhạc Việt
Mất Em Chu Hiểu Minh (Chu Bin)
Tình Nhỏ Mau Quên Nguyên Vũ - Uyên Trang
Vầng Trăng Buồn Hoàng Kim Long
Mình ơi Hoàng Kim Long
Cô Ba Kha Thi
Quy Kính Phật Đà Trần Duy Hưng
Đế Vương Đình Dũng - ACV
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10