Nhạc Trẻ

Cánh Hồng Xuân Nhiều ca sĩ
Chiều Xuân Đàm Vĩnh Hưng
Thê Lương Phúc Chinh
Say2Crush Kaiidee
Mỉm Cười Cho Qua Lương Bích Hữu
Sao Lại Thế CM1X - Nghiia
Ước Mơ Của Mẹ Văn Mai Hương
Anh Cần Em Beat Châu Khải Phong - Khang Việt
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

02
Thê Lương

Phúc Chinh

05
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

06
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08
Thức Giấc

Da LAB

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

02
Thê Lương

Phúc Chinh

05
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

06
Hương

Văn Mai Hương - Negav

07
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

08