Nhạc Trẻ

3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Chạm Làn Môi Em Andree - Hoàng Tôn
Mình Xa Mình Yêu Lương Chấn Nam
Người Tình Mùa Đông Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Nỗi Đau Đầy Vơi Phan Ngọc Luân
Sẽ Ổn Thôi D Blue - Mr Shyn
Mắt Xanh Hoàng Tôn - 1DEE
Cưới Thôi Masew - B Ray
Nguyệt Tâm Trung Quang
Đứng Cạnh Nỗi Đau Lương Gia Hùng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10