Nhạc Trẻ

Thước Đo Tình Yêu Hồ Quốc Việt
Đừng Đổ Lỗi Bọn Trẻ Hoàng Yến Chibi - B Ray
HOLLAND HuynB - Xuân An
GENZ Freaky - Nhật Hoàng
Gu (Lofi) Nhiều ca sĩ
Trăng Hoa Mai Tiến Dũng
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Đế Vương Đình Dũng
An Phạm Quỳnh Anh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10