Nhạc Trẻ

Tôi Ngàn Năm Đợi Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Thê Lương Phúc Chinh
Một liều thuốc Phùng Khánh Linh
CHỐN CŨ Phong nguyễn
Liệu Anh Có Nghe Phùng Khánh Linh
Số Thuê Bao Lê Chí Trung
Đất Mẹ Ta Về Hồ Duy Thái
Em Nào Nhớ Tui RTee - Thiên Khôi
Hẹn Nhau Nơi Ấy Yanbi - Hà Trung
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10