Nhạc Trẻ

Nam Quốc Sơn Hà Nhiều Ca Sĩ - DTAP
Distance Mai - Lupi
Cưới Thôi Masew - B Ray
Hương Văn Mai Hương - Negav
Khác Biệt To Lớn Chí Thành Danh
Nếu Em Không Gặp May Hoàng Thiên Huy
Xa Rồi Còn Đâu Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Mùa đông khóc Quách Thành Danh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10