Nhạc Trẻ

Đừng Đổ Lỗi Bọn Trẻ Hoàng Yến Chibi - B Ray
Thê Lương Phúc Chinh
Đốt Văn Mai Hương
2K GIRLS KIXX - DYOR
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Níu Duyên Lê Bảo Bình
Em rất nhớ anh Trương Như Anh
Chia Tay Hoàng Dũng
Luna Tùng
Cánh Hoa Tổn Thương Hoàng Yến Chibi
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10