Nhạc Trẻ
Hiểu Cho Anh Lương Chấn Nam
Tình Đơn Phương Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Saigon Lullaby Thái Trinh
Cần Lắm (Ballad) Lương Chấn Nam
Điều Anh Giữ Kín Beat Nguyễn Đình Dũng
Overnight Sjck - Sleepy
Giang Cư Mận Deus Tiến Đạt
My Stories Lê Thiện Hiếu - Tia
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

07
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Cà Phê

Min.

10
Từng yêu

Phan Duy Anh

12
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
Thanh Xuân

Da Lab

10