Nhạc Trẻ
Stupid Love 2 MC GoKu - Lá
Đêm Chơi Vơi An Trương
Lit City Nhiều Ca Sĩ - 1DEE
My Dream Đức Thành
Baby Girl Phú Quí
Phiến Phiến Tùng TeA - PC
Nỗi Đau Xót Xa Minh Vương M4U - Sara Lưu
Người Khóc Cùng Anh Hồ Quang Hiếu
Tập Yêu Đi Nhiều Ca Sĩ - Anh Rồng
Do You? Linh Cáo
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10