Nhạc Trẻ

Lối Thoát Machiot - Tuimi
Tại Vì Em Thôi Nguyễn Đình Dũng
Walk The Walk FreshlyRC - Tetrix
Put Your Hands Up Cường Seven
Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD
Dành Cho Em (#DCE) Nhiều Ca Sĩ - Kuno
Thế Hệ Tan Vỡ Kai Đinh - SIVAN
Em Đã Có Người Mới Tóc Tiên - Người cũ
Ta Xin Quay Về Hiderway - Huy Vạc
Cưới Thôi Masew - B Ray
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10