Nhạc Trẻ

Rượu Một Mình Nguyễn Đình Chương
Xuân yêu thương Nguyễn Minh Anh
Có Anh Ở Đây Rồi Anh Quân Idol - Dương Edward
LayLaLay Jack - J97
Đừng (Don't Do It) Tăng Duy Tân - Bofie
Tình biệt ly Nguyễn Minh Anh
Con Tim Ngu Ngục Kim Trung - Serene
052 (Không Phai 2) Tăng Duy Tân
Bù Nhìn Ở Trong Gương Nguyễn Đình Vũ - Nal
Sao Lại Nhắn Nhầm Máy Anh Vĩnh Thuyên Kim - Lâm Chấn Huy