Nhạc Trẻ

Đế Vương Đình Dũng
Ngày Đen Trắng Magazine - Huỳnh Tú
Đi Nhiều Ca Sĩ - Avo
Tình Đầu Ngọc Linh - Vũ Đặng Quốc Việt
Người Dưng Sĩ Thanh - PD Seven
Hãy nói lời yêu Hồ Quỳnh Hương
Chờ Norsmither
Đi Chơi Em Ơi Hoàng Ngọc Hà
Ta Xin Quay Về Hiderway - Huy Vạc
Mười Năm (Live) Ngọc Linh - Đen
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10