Nhạc Trẻ

Người Mới Quen Tây Giang - Cu Quay
Maquiller Naggie - Zang
Chỉ Muốn Nói Cầm - HiềnB
Thay Tempo G - Phan Anh Thư
Phận Đàn Ông Hồ Duy Thái
Thật Ra Là Bách Neul
Ngụy Biện Nguyễn Đình Chương
Thê Lương Phúc Chinh
Mưa UMIE
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10