Nhạc Trẻ
Nhớ quê Nguyễn Minh Anh
Sóng xô tình vỡ Nguyễn Minh Anh
Con Tim Vỡ Việt Linh
Phận nghèo Nguyễn Minh Anh
Cưới Thôi Masew - B Ray
Năm Mới Bình An Beat Trương Khải Minh
Gu (Lofi) Nhiều ca sĩ
Ba Tôi Xích Lô Rapper Thảo My
Lỡ Ferbient - Buford
Tình buồn Nguyễn Minh Anh
Du Xuân miệt vườn Nguyễn Minh Anh
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10