Nhạc Trẻ

Chúc Xuân Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
Một Ngày Là Anh Em Đinh Kiến Văn Fortune
LOST Teddy
Ticket For Two Vũ Cát Tường
Thê Lương Phúc Chinh
Cưới Thôi Masew - B Ray
Đế Vương Đình Dũng
Thiên Hạ Hữu Tình Nhân Đan Trường - Juky San
Cuộc Tình Tay Sáu Yuki Huy Nam - Trương Y Du
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10