Nhạc Trẻ

Thầm Thì Em Cần Gì Arius Boiz - Merlow
Hết Duyên Tình Tan Châu Khải Phong - Pháo
Thê Lương Phúc Chinh
Hẹn Quân DaK - anh TIC
Con Gái Lớn Nhiều Ca Sĩ - B:OKEH
Mùi Đời Misabae - Kaisoul (The 199X)
Thói Quen Hoàng Dũng
Đế Vương Đình Dũng
Đã Đến Giờ Vào Việc Anh Fire - LT Midside
Đế Vương

Đình Dũng

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Xin Lỗi Người Anh Yêu

Châu Khải Phong

09
Đơn Giản Anh Yêu Em

Hồ Quốc Việt

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

05