Nhạc Trẻ

Trời Sang Đông Lê Trọng Hoàng
Lạc Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Nhạt Phan Mạnh Quỳnh
Cube Tổng Đài
Kho Báu Ngọt
Kiếm Tiền Đô Rowan - RichK
Lẩu Mưa Phạm Nhật Bu
Thầm Thương Trộm Nhớ Miu Lê - Hoàng Dũng
Giữ Lấy Nhiều ca sĩ
CILU (Cukak Remix) JGKiD (Da LAB) - MPaKK (Da LAB)
Rung Động Diệu Đan
ChansCovi Nhiều Ca Sĩ - Htee
Nỗi Đau Mình Anh Châu Khải Phong
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Cà Phê

Min.

08