Nhạc Trữ Tình

Cùng Em Đi Lễ Hội Trà Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Cát Bụi Cuộc Đời Trịnh Nam Phương
Kiếp Đam Mê Đàm Vĩnh Hưng
Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Quế Trân
Ca Dao Sông Quê Đăng Thuật
Mãi Bên Con Khánh Linh
Ngọn Trúc Đào Huyền Trang - Hoàng Công Danh
Khúc Ca Tình Sầu Hà My - Hoàng Công Danh
Sao đổi ngôi Lý Diệu Linh - Chế Khanh
Ngày Xưa Anh Nói Hương Ngọc Vân
Mẹ Lê Sang