Nhạc Trữ Tình

Chuyện Tình Nghèo Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Người thương kẻ nhớ Đông Dương - Hồng Phượng
Chap Tay Niem Phat Dương Nghi Đình
Chờ Đông Vũ Hoàng
Liên khúc 4 Sơn Hạ
Tình Thơ Lâm Bảo Phi
Thành Phố Mưa Bay (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Gác Nhỏ Đêm Xuân Ân Thiên Vỹ
Chợt thấy Quang Dũng - Diệu Hương