Nhạc Trữ Tình

Cay Đắng Hồng Phượng
Sương Lạnh Chiều Đông Hoàng Lê - Dang Nguyen
Bâng Khuâng Nắng Miệt Vườn Trọng Phúc - Ngọc Huyền
Một Lần Cuối Thái Châu - Ái Vân
Xuân đẹp làm sao Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Nhìn Em Hạnh Phúc Đinh Kiến Văn Fortune
Dù Anh Nghèo Tố My - Minh Luân
Mộng Ước Đôi Ta Hồng Quyên - Puol Lê