Nhạc Trữ Tình

Tâm Sự Nàng Xuân Đông Quân - Tuyết Nhung
Hai mái nhà tranh Lương Tấn Đạt
Con Đò Và Bến Sông Đông Quân - Phương Thùy
Hoài Niệm Câu Ca Dao Đông Quân - Phương Thùy
Hồ Trên Biển Đông Quân - Phương Thùy
Ai Ra Xứ Huế Đông Quân - Phương Thùy
Chờ Đông Đông Quân
Con đường mang tên em Lý Diệu Linh - Hoàng Vĩnh Nam
Uớc Muốn Vũ Phong Sơn